FINANSOWANIE DLA ROLNIKÓW

Oferta dla Rolników

POŻYCZKI DLA ROLNIKÓW

UNOWERSALNA POŻYCZKA NA DZIAŁALNOŚĆ

 • finansowanie od 1 tys. zł do 500 tys. zł,
 • na bieżącą działalność
 • kredytowanie do 7 lat,
 • rozpatrzenie wniosku za 0 zł
 • oferty z elastycznym podejściem do zdolności kredytowej i obrotów gospodarstwa

POŻYCZKA NA MASZYNY I SPRZĘT

 • finansowanie od 1 tys. zł do 500 tys. zł,
 • na bieżącą działalność
 • kredytowanie do 7 lat,
 • rozpatrzenie wniosku za 0 zł
 • oferty z elastycznym podejściem do zdolności kredytowej
 • elastyczne podejście do obrotów gospodarstwa

HIPOTEKI

KREDYT BUDOWLANY – INWESTYCYJNY

 • finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem.

WARUNKI FINANSOWANIA:

 • niski udział własny – od 10%,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych.

POD HIPOTEKĘ

Finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą, ale z wyłączeniem finansowania budowy lub rozbudowy nieruchomości.

 • kredyt do 2 mln zł lub o 3 mln zł
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • dostępny w wybranych walutach: PLN i EUR,
 • możliwość uruchomienia jednorazowo lub w transzach,
 • spłata kapitału dopasowana do cyklu produkcyjnego.

FINANSOWANIE ROZWOJU

NA ZAKUP GRUNTÓW

Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie zakupu:

 • użytków rolnych (zabudowanych oraz niezabudowanych),

 • gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami. Warunki finansowania:

 • niski udział własny – od 10%,

 • okres kredytowania – do 20 lat,

 • możliwość karencji w spłacie kapitału.

 

INWESTYCYJNE

kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie zakupu środków trwałych innych niż nieruchomości i grunty, m.in.:
• finansowanie np. zakupu stada podstawowego.

Warunki finansowania:

• okres finansowania – do 5 lat.

NA CODZIENNE WYDATKI

KREDYT UNIWERSALNY

Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz nakładów na odtworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.

Warunki finansowania:
• maksymalnie 500 000 zł,
• okres kredytowania do 5 lat,
• bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych,
• spłata kapitału dopasowana do cyklu produkcyjnego,
• możliwość uruchomienia jednorazowo lub w transzach.

NA SFINANSOWANIE PRODUKCJI

Kredyt obrotowy służący finansowaniu środków do bieżącej produkcji, w tym:
• nawozów,
• materiału siewnego,
• środków ochrony roślin,
• pasz,
• stada obrotowego.
Warunki finansowania:
• okres kredytowania maksymalnie do 24 miesięcy,
• spłata kapitału dopasowana do cyklu
produkcyjnego.