Hipoteka

Hipoteka

Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany przez bank na konkretny cel (w tym wypadku będzie to np. zakup nieruchomości czy choćby działki budowlanej). Spłata zadłużenia rozłożona zostaje na długi okres – zazwyczaj jest to kilkadziesiąt lat. Natomiast formą zabezpieczenia dla kredytodawcy (np. banku) jest właśnie hipoteka.

Hipoteka czyli co?

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które daje wierzycielowi hipotecznemu  (bankowi)  zabezpieczenie na nieruchomości – na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania.

czyli..

bierzesz kredyt hipoteczny, aby kupić np. mieszkanie – na które ustanowiona zostaje hipoteka -> jako zabezpieczenie dla banku na wypadek gdybyś nie spłacał kredytu.  Ostatecznie hipoteka wygasa dopiero w momencie całkowitej spłaty zobowiązania, jakie zabezpiecza.

Czy wiesz, że…

Przedmiotem hipoteki mogą być nie tylko nieruchomości, ale też część nieruchomości, czy grunty.

Hipoteka – krok po kroku

Aby ustanowić hipotekę należy:

 1. złożyć wniosek o wpis hipoteczny (formularz KW-WPIS),
 2. w sądzie rejonowym w dziale ksiąg wieczystych,
 3. składa go zazwyczaj kredytobiorca lub (co rzadsze) bank.

Momentem powstania hipoteki  jest dokonanie wpisu do księgi wieczystej. 

Opłaty związane z ustanowieniem hipoteki

 • Warunkiem przyjęcia przez sąd wniosku o wpis hipoteczny jest wniesienie opłaty – 200 zł (przelewem lub w kasie sądu).
 • Ustanowienie hipoteki jest czynnością prawną więc musisz odprowadzić podatek PCC-3  (19 zł.). Od daty podpisania przez Ciebie jako właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki jest na to do 14 dni.

Ustanowienie i wpisanie wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie umowy:

 • pisemnej, gdy wierzycielem hipotecznym jest bank lub SKOK,
 • w formie aktu notarialnego, gdy wierzycielem zostaje jakakolwiek inna osoba fizyczna lub prawna (tu formalności związane z założeniem księgi wieczystej dokonuje notariusz).

Wniosek o wpis hipoteczny powinien zawierać m.in:

 • dane 
  • sądu rejonowego i dane działu ksiąg wieczystych do którego składamy wniosek,
  •  banku, z którym podpisaliśmy umowę o kredytem hipotecznym,
  • dane wnioskodawcy,
 • numer księgi wieczystej danej nieruchomości,
 • kwota zabezpieczenia, numer i data umowy kredytowej,
 • listę załączników (m.in. oświadczenie banku o udzielonym kredycie lub umowa kredytowa, pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, dowód wniesienia opłaty sądowej).

Wygaśnięcie hipoteki

Spłaciłeś kredyt. Ale sąd nie wykreśla automatycznie hipoteki z księgi wieczystej. Dopilnować tego musisz sam. A więc po kolei:

 • dostarczy dowód spłaty zobowiązania,
 • opłać dokonania zmiany we wpisie hipoteki,
 • i złóż wniosek do sądu na formularzu KW-WPIS.

Rodzaje hipotek

 • umowna,
 • przymusowa,
 • odwrócona,
 • kaucyjna,
 • łączna.
EKSPERT HIPOTECZNY
Michał_Partyka_właściciel_BKR
Michał Partyka
tel. 664 384 397
emial: partyka@rzeszowkredyty.pl

Zamów darmowe konsultacje u naszego doradcy

NAPISZ biurobkr@bkrfinance.pl

ZADZWOŃ 785 924 585